Aleholmsskolan

Aleholmsskolan är en liten och trivsam gymnasieskola där det är viktigt att ”se” varje elev. Vi erbjuder ofta små undervisningsgrupper där du kan få hjälp och stöd i skolarbetet. Dessutom är personalen tillgänglig under hela skoldagen.
Aleholmskolan har, förutom programmen nedan, ett regionalt handbollsgymnasium för flickor.